2017. szeptember 21., csütörtök

Konferencia a nemzetpolitikáról

A meghívottak között szerepelt Surján László európai parlamenti képviselő, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, Bíró Albert, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja, valamint Nagy Bercel, a közigazgatási tárca nemzetpolitikai államtitkárságának titkárságvezetője.

Amióta új alaptörvényünk van, alkotmányos kötelesség Magyarországon a felelősségvállalás a határon túli magyarok sorsáért. Ez a feladat azonban nemcsak az államé, hanem minden magyar emberé – fogalmazott Surján László a konferencián. Egyes emberek magántevékenységén, családi, vallási viszonyain túl szükség van szervezettségre, egyesületekre, egyházközségekre, ifjúsági mozgalmakra is – fűzte hozzá. Az EP alelnöke javaslatként fogalmazta meg, hogy a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program iskoláknak szánt támogatási rendszere a jövőben terjedjen ki a civil szervezetek egymásnál tett látogatásaira is.

Bíró Albert, a Rákóczi Szövetség képviselője a jogsérelmekkel kapcsolatban nyilatkozva kifejtette: szerinte a kisebbségek nincsenek tisztában azzal, hogy melyek az alapvető jogaik, és azokkal sem élnek, amelyekről tudnak.

A konferencia zárásaként nyilatkozatot fogadtak el, amelyben az anyanyelvhasználat jogának fontosságát emelik ki, amelynek az etnikailag sokszínű területeken a kétnyelvű közigazgatás megteremtése és az anyanyelvű oktatás biztosítaná. A dokumentumban kitértek arra is, hogy a nyilvánosság minden eszközével szeretnék elejét venni a magyarokat nemzeti hovatartozásuk miatt érő atrocitásoknak.

MIT sajtóiroda

 

A Budapesti Fidelitas Nemzetpolitikai Konferenciájának zárónyilatkozata

Mi, a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokat tömörítő ifjúsági szervezetek képviselői fontosnak tartjuk egy olyan fórum létrehozását, ahol lehetőség nyílik az eszmecserére a külhoni és anyaországi közösségeket érintő egyes kérdésekről, és fel tudjuk mérni egymás elvárásait. Felelősséget vállalva a jövő nemzedékeinek sorsáért, feladatunknak érezzük, hogy megfelelő választ találjunk az összmagyarságot érintő egyes kihívásokra, és előmozdítsuk a külhoni magyar közösségek megmaradását és fejlődését a XXI. században.

Lényegesnek tartjuk a magyar kultúrnemzet szempontjából is a térség népeinek békés egymás mellett élését, mely egy virágzó kelet-közép európai gazdasági térség létrejöttének a záloga lehet. Ennek érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a régió országai betartsák és alkalmazzák a kisebbségek jogegyenlőségét és önazonosságtudatának megőrzését szolgáló nemzetközi és európai egyezményeket: az ENSZ keretében elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, az Európai Unió Alapvető Jogok Chartáját, az Emberi Jogok Európai Egyezményét valamint az Európa Tanács keretében elfogadott Regionális vagy kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját.

A határon túl élő magyar polgárokat és közösségeiket megillető jogok közül kiemelten fontos az anyanyelvhasználat joga, melynek eszköze lehet az etnikailag sokszínű területeken a kétnyelvű közigazgatás megteremtése és az anyanyelvű oktatás biztosítása. A jogegyenlőség ugyanis megköveteli, hogy nemzeti hovatartozástól függetlenül minden ember egyenlő mértékben tudja gyakorolni állampolgári jogait.

Központi fontosságú, hogy a felsőoktatáson és a szakképzésen keresztül biztosítva legyen, hogy a külhoni magyar fiatalok érvényesülni tudjanak a munka világában és boldogulni tudjanak szülőföldjükön. Ez Magyarország mindenkori vezetésének is alkotmányos kötelezettsége.
Érdeklődéssel szeretnénk kísérni a Kárpát-medence valamennyi országában élő magyarság mindennapi életét, és az őket ért jogsértésekre egy online riadólánc életre hívásával szeretnénk felhívni a világ figyelmét. Békés demonstrációk segítségével, a nyilvánosság minden eszközének felhasználásával szeretnénk elejét venni a magyarokat nemzeti hovatartozásuk miatt érő egyes atrocitásoknak.

Reményeink szerint a minél közelebbi jövőben megvalósul a Schengeni Egyezmény által lefektetett határok nélküli Európa álma. Rendkívül lényeges, hogy felhívjuk az Unió döntéshozóinak figyelmét, hogy az ő feladatuk is biztosítani az európai állampolgárok sérelmektől mentes jogegyenlőségét, szabad nyelvhasználatát és ezt el kell várni az Európai Unió tagállamaitól és az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoktól is.


Budapest, 2012. szeptember 15.

Aláíró szervezetek:

Budapesti Fidelitas (Magyarország)
Fidelitas  (Magyarország)
Magyar Ifjúsági Tanács (Erdély)
Magyar Ifjúsági Értekezlet (Erdély)
Via Nova Ics (Felvidék)
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (Vajdaság)
Magyar Ifjúsági Közösség (Felvidék)
Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vajdaság)
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági Szervezete (Kárpátalja)
Burgenlandi Magyar Népfőiskola (Őrvidék)
Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Tagozat (Vajdaság)
Rákóczi Szövetség (Magyarország)
Horvátországi Magyar Ifjúsági Közösség (Horvátország)
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (Magyarország)

 

 

 

Utolsó frissítés ebben a menüpontban: 2013-01-22