2017. szeptember 19., kedd

MIÉRT vádol a KIFOR?

A Magyar Ifjúsági Tanács közleménye a kolozsvári ifjúsági együttműködés kapcsán

 
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) a közös ünneplés reményében kezdett neki a március 15-i ifjúsági felvonulás és megemlékezés megszervezéséhez, mely egy több hetes egyeztető munka eredménye lehetett volna. Az ünnepi megmozdulás szervezői a Magyar Ifjúsági Tanács, az Erdélyi Magyar Ifjak, az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, valamint a Kolozsvári Magyar Diákszövetség voltak. A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tagszervezete ként működő Kolozsvári Ifjúsági Fórum (KIFOR) nem vett részt az előzetes munkában, ahogyan nem tette azt a 2011-es évben sem.
 
A tervezett esemény kapcsán szervezett utolsó egyeztető gyűlésre március 12-én került sor, ahol a jelenlévő szervezeti képviselők – beleértve a KMDSZ küldöttjét is – elhatározták egy közös ifjúsági beszéd megszerkesztését, melyhez minden jelenlévő tartalmi javaslatokat tett. A találkozó után elkészült szövegtervezetet minden érintett megkapta, azzal teljes mértékben egyet értett, nem különben Herman Gábor, a KMDSZ elnök-helyettese is.
 
Március 14-én a Magyar Ifjúsági Tanács vezetősége megdöbbenéssel tapasztalta, a diktatúra éveit idéző cenzúra felbukkanását, mikor is telefonon értesítette Geréd Imre, a KIFOR elnöke, az erdélyi ernyőszervezet vezetőjét, Bozsó Imre Lehelt, hogy még az nap este az RMDSZ (!) székházában meg kell jelennie a szöveg íróinak. A feltehetőleg pártutasításra cselekvő KIFOR elnök egyértelművé tette, hogy amennyiben nem kerül megváltoztatásra, az előzőleg már jóváhagyott ifjúsági beszéd szövege, úgy az RMDSZ-en és az ahhoz köthető ifjúsági szervezeteken kívül, senki más nem kap lehetőséget a március 15-i, egységesnek titulált ünnepségen való felszólalásra. Tette mindezt úgy, hogy az előszervezésben, a fentebb említett ifjúsági szervezetek képviselői halvány árnyékát sem látták a KIFOR nemrégiben megválasztott vezetőjének. A MIT és tagszervezeteinek néhány képviselője, még ekkor is bízva a közös ünneplés lehetőségében, eleget tett a felkérésnek alig nevezhető meghívásnak.
 
A kialakult új helyzetben, egy olyan gyökeresen új és lebutított ifjúsági beszédet mutatott be a KIFOR és a KMDSZ képviselete, mely a megfogalmazás minőségében is elfogadhatatlan volt, nem beszélve a súlyos tartalmi problémákról. A nevezett két szervezet fő kifogása, az eredetei beszéd túlzottan pesszimista hangvétele volt, ellentétben az általuk kedvezményezett sikerpropaganda ismételt felvonultatásával. Továbbá a két kolozsvári illetőségű ifjúsági alakulat, számos egyéb tartalmi kérdés mellett, nehezményezte a támogatáspolitika, a sajtószabadság, valamint a környezetvédelem (kiemelten Verespatak) problémáinak fölvetését. A MIT küldöttsége számára egyértelművé vált, hogy amennyiben nem sikerül konszenzust kialakítani, úgy a másnapi ünnepség teljes mértékben az RMDSZ kampányrendezvényévé silányul. Ennek kivédésére tett a MIT küldöttsége több módosítási javaslatot is az új szöveggel kapcsolatban, azzal a határozott kikötéssel, hogy az ifjúsági felvonulás mentes lesz minden nemű politikai megnyilvánulástól.
 
Március 15-én reggel, a Protestáns Teológiai Intézet előtt, a gyülekezők körében ifjak egy csoportja az RMDSZ szórólapját osztogatta.
 
Megbizonyosodva arról, hogy az előző esti, a politikamentességről szóló megállapodás ezen elengedhetetlen feltétele nem valósult meg, a MIT és annak tagszervezetei minden további együttműködést elképzelhetetlennek tartottak, ezért március 15-én reggel értesítették a KIFOR vezetőjét, hogy a MIT és tagszervezetei nem adják nevüket, az amúgy is közhelyesre sikeredett ifjúsági beszédhez.
 
A Magyar Ifjúsági Tanács határozottan elutasítja azt a vádat, hogy politikai érdekek mentén cselekedne, amely a tagszervezeteinek sokszínűsége miatt elképzelhetetlen is lenne, és különösen felháborítónak tartjuk ezt a vádat KIFOR részéről, mely nyíltan köthető az elmúlt években nemzetpolitikai téren már „bizonyított” RMDSZ-hez. Ez úton kérjük az említett ifjúsági szervezetet, hogy ne saját példájából kiindulva minősítsen más civil alakulatokat, hiszen – bármennyire is ellentétes ez a közéletről kialakított elképzelésükkel – Erdélyben életképesnek bizonyulnak azok az ifjúsági szervezetek is, melyek nem feltételek nélkül szolgálják ki a román államhatalom egyik alapját képező RMDSZ-t!
 
Végezetül – az áhított pozitív kommunikáció fényében – üdvözöljük a KMDSZ önálló véleményét az esettel kapcsolatban, de felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a következetesség a civil szférában is erény és megbecsülendő tulajdonság.
 
A Magyar Ifjúsági Tanács sajnálatosnak tartja a kialakult helyzetet, ám határozott véleményünk, hogy erdélyi fiatal közösségünk csak úgy képes hosszútávon eredményes munkát kifejteni, ha az említett szervezeteknek sikerül leküzdeniük az évek alatt kialakult politikai tartó-eltartott viszonyokat. Csak így kezelhetjük őket a továbbiakban együttműködésre érdemes partnerekként.
 
Ehhez a fölöttébb nehéznek bizonyuló munkához kívánunk sok erőt és kitartást!
 
A Magyar Ifjúsági Tanács elnöksége
2012. március 16., Kolozsvár  
Utolsó frissítés ebben a menüpontban: 2013-01-22